Skogsstatistiska årsböcker

01. Hela 2014 - Entire 2014
Skogsstatistiska årsboken 2014 (hela).pdfSkogsstatistiska årsboken 2014 (hela).pdf 22,24 Mb icon
02. 2014 (Kapitelvis - Separated chapters)
00 Förord och innehåll.pdf00 Förord och innehåll.pdf 181 Kb icon
01 Skoglig statistikproduktion.pdf01 Skoglig statistikproduktion.pdf 807 Kb icon
02 Fastighet- och ägarstruktur.pdf02 Fastighet- och ägarstruktur.pdf 1,58 Mb icon
03 Skog och skogsmark.pdf03 Skog och skogsmark.pdf 1,65 Mb icon
04 Tillståndet i skogen .pdf04 Tillståndet i skogen .pdf 1,58 Mb icon
05 Skogens mångfald och skydd.pdf05 Skogens mångfald och skydd.pdf 1,76 Mb icon
06 Skogsvård och miljöhänsyn.pdf06 Skogsvård och miljöhänsyn.pdf 1,57 Mb icon
07 Avverkning och virkesmätning.pdf07 Avverkning och virkesmätning.pdf 1,1 Mb icon
08 Virkestransporter.pdf08 Virkestransporter.pdf 1,24 Mb icon
09 Lager och förbrukning av virkesråvara.pdf09 Lager och förbrukning av virkesråvara.pdf 666 Kb icon
10 Skogsindustrins produktion.pdf10 Skogsindustrins produktion.pdf 1,2 Mb icon
11 Trädbränsle.pdf11 Trädbränsle.pdf 2,07 Mb icon
12 Arbetskraft.pdf12 Arbetskraft.pdf 1,57 Mb icon
13 Priser.pdf13 Priser.pdf 862 Kb icon
14 Ekonomi.pdf14 Ekonomi.pdf 1,39 Mb icon
15 Utrikeshandel.pdf15 Utrikeshandel.pdf 1,33 Mb icon
16 Internationell skogsstatistik.pdf16 Internationell skogsstatistik.pdf 1,31 Mb icon
A Bilaga 1.pdfA Bilaga 1.pdf 341 Kb icon
B Bilaga 2.pdfB Bilaga 2.pdf 77 Kb icon
C Bilaga 3.pdfC Bilaga 3.pdf 35 Kb icon
D Bilaga 4.pdfD Bilaga 4.pdf 32 Kb icon
E Bilaga 5.pdfE Bilaga 5.pdf 37 Kb icon
F Bilaga 6.pdfF Bilaga 6.pdf 268 Kb icon
G Tecken och förkortningar.pdfG Tecken och förkortningar.pdf 44 Kb icon
H Sakord sv.pdfH Sakord sv.pdf 58 Kb icon
I Sakord eng.pdfI Sakord eng.pdf 51 Kb icon
J Fotografer.pdfJ Fotografer.pdf 25 Kb icon
03. 2010-2013
Skogsstatistisk årsbok 2010 (hela).pdfSkogsstatistisk årsbok 2010 (hela).pdf 8,82 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2011 (hela).pdfSkogsstatistisk årsbok 2011 (hela).pdf 6,21 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2012 (hela).pdfSkogsstatistisk årsbok 2012 (hela).pdf 18,37 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2013 (hela).pdfSkogsstatistisk årsbok 2013 (hela).pdf 21,03 Mb icon
04. 2000-2009
Skogsstatistisk årsbok 2000.pdfSkogsstatistisk årsbok 2000.pdf 17,52 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2001.pdfSkogsstatistisk årsbok 2001.pdf 17,69 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2002.pdfSkogsstatistisk årsbok 2002.pdf 18,2 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2003.pdfSkogsstatistisk årsbok 2003.pdf 13,12 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2004.pdfSkogsstatistisk årsbok 2004.pdf 6,55 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2005.pdfSkogsstatistisk årsbok 2005.pdf 13,01 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2006.pdfSkogsstatistisk årsbok 2006.pdf 13,93 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2007.pdfSkogsstatistisk årsbok 2007.pdf 5,53 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2008.pdfSkogsstatistisk årsbok 2008.pdf 3,65 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 2009.pdfSkogsstatistisk årsbok 2009.pdf 67,16 Mb icon
05. 1990-1999
Skogsstatistisk årsbok 1990.pdfSkogsstatistisk årsbok 1990.pdf 14,31 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1991.pdfSkogsstatistisk årsbok 1991.pdf 16 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1992.pdfSkogsstatistisk årsbok 1992.pdf 12,08 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1993.pdfSkogsstatistisk årsbok 1993.pdf 14,82 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1994.pdfSkogsstatistisk årsbok 1994.pdf 14,11 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1995.pdfSkogsstatistisk årsbok 1995.pdf 12,4 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1996.pdfSkogsstatistisk årsbok 1996.pdf 15,05 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1997.pdfSkogsstatistisk årsbok 1997.pdf 14,88 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1998.pdfSkogsstatistisk årsbok 1998.pdf 13,85 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1999.pdfSkogsstatistisk årsbok 1999.pdf 16,89 Mb icon
06. 1980-1989
Skogsstatistisk årsbok 1980.pdfSkogsstatistisk årsbok 1980.pdf 5,91 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1981-1983.pdfSkogsstatistisk årsbok 1981-1983.pdf 6,69 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1984.pdfSkogsstatistisk årsbok 1984.pdf 6,24 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1985.pdfSkogsstatistisk årsbok 1985.pdf 6,15 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1986.pdfSkogsstatistisk årsbok 1986.pdf 5,86 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1987.pdfSkogsstatistisk årsbok 1987.pdf 7,21 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1988.pdfSkogsstatistisk årsbok 1988.pdf 7,54 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1989.pdfSkogsstatistisk årsbok 1989.pdf 32,07 Mb icon
07. 1970-1979
Skogsstatistisk årsbok 1970.pdfSkogsstatistisk årsbok 1970.pdf 10,89 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1971 och Domänverket 1971.pdfSkogsstatistisk årsbok 1971 och Domänverket 1971.pdf 10,44 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1972 och Domänverket 1972.pdfSkogsstatistisk årsbok 1972 och Domänverket 1972.pdf 11,68 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1973 jämte Domänverkets driftsstatistik.pdfSkogsstatistisk årsbok 1973 jämte Domänverkets driftsstatistik.pdf 9,45 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1974.pdfSkogsstatistisk årsbok 1974.pdf 16,46 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1975.pdfSkogsstatistisk årsbok 1975.pdf 7,72 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1976.pdfSkogsstatistisk årsbok 1976.pdf 8,04 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1977.pdfSkogsstatistisk årsbok 1977.pdf 7,01 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1978.pdfSkogsstatistisk årsbok 1978.pdf 13,6 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1979.pdfSkogsstatistisk årsbok 1979.pdf 6,18 Mb icon
08. 1960-1969
Skogsstatistisk årsbok 1960.pdfSkogsstatistisk årsbok 1960.pdf 67,24 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1961.pdfSkogsstatistisk årsbok 1961.pdf 6,83 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1962.pdfSkogsstatistisk årsbok 1962.pdf 7,36 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1963-64.pdfSkogsstatistisk årsbok 1963-64.pdf 9,7 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1964-65.pdfSkogsstatistisk årsbok 1964-65.pdf 11,51 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1965-66.pdfSkogsstatistisk årsbok 1965-66.pdf 70,6 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1967.pdfSkogsstatistisk årsbok 1967.pdf 10 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1968.pdfSkogsstatistisk årsbok 1968.pdf 12,27 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1969.pdfSkogsstatistisk årsbok 1969.pdf 12,76 Mb icon
09. 1951-1959
Skogsstatistisk årsbok 1951.pdfSkogsstatistisk årsbok 1951.pdf 4,29 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1952.pdfSkogsstatistisk årsbok 1952.pdf 4,24 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1953.pdfSkogsstatistisk årsbok 1953.pdf 42,23 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1954.pdfSkogsstatistisk årsbok 1954.pdf 4,86 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1955.pdfSkogsstatistisk årsbok 1955.pdf 5,41 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1956.pdfSkogsstatistisk årsbok 1956.pdf 5,57 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1957.pdfSkogsstatistisk årsbok 1957.pdf 56,22 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1958.pdfSkogsstatistisk årsbok 1958.pdf 6,5 Mb icon
Skogsstatistisk årsbok 1959.pdfSkogsstatistisk årsbok 1959.pdf 6,21 Mb icon
10. 1942-1950
Det enskilda skogsbruket år 1942.pdfDet enskilda skogsbruket år 1942.pdf 19,75 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1943.pdfDet enskilda skogsbruket år 1943.pdf 5,55 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1944.pdfDet enskilda skogsbruket år 1944.pdf 3,48 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1946.pdfDet enskilda skogsbruket år 1946.pdf 28,1 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1947.pdfDet enskilda skogsbruket år 1947.pdf 3,24 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1948.pdfDet enskilda skogsbruket år 1948.pdf 5,48 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1949.pdfDet enskilda skogsbruket år 1949.pdf 3,18 Mb icon
Det enskilda skogsbruket år 1950 samt femårssammandrag 1905-1950.pdfDet enskilda skogsbruket år 1950 samt femårssammandrag 1905-1950.pdf 54,95 Mb icon
11. 1936 års skogsutredning - Commission of Inquiry on Forestry 1936
1936 års skogsutredning.doc1936 års skogsutredning.doc 232 Kb icon

 


KONTAKT
Ämnesansvarig

KONTAKT
Statistikansvarig