Tabeller & figurer

diagram och tabeller

Filerna nedan är numrerade efter tabellerna och figurerna i den senaste Skogsstatistiska årsboken. Ibland förekommer annan numrering inne i filen, detta beror på att viss ändring av numrering kan förekomma mellan olika upplagor av årsboken. När det inte finns någon numrering så finns tabellen eller figuren inte med i nuvarande årsbok.

Tidsserien i slutet av filnamnet anger för vilket/vilka år statistiken finns. Uppdateras statistiken löpande så avslutas startår med -, exempelvis 2005-, finns statistiken bara för ett enskilt år så står det bara det årtalet exempelvis 2005 och uppdateras inte statistiken mer så finns även slutåret angivet, exempelvis 2005-2007.