Tabeller & figurer

diagram och tabeller

Filerna nedan är numrerade efter tabellerna och figurerna i den senaste Skogsstatistiska årsboken. Ibland förekommer annan numrering inne i filen, detta beror på att viss ändring av numrering kan förekomma mellan olika upplagor av årsboken. När det inte finns någon numrering så finns tabellen eller figuren inte med i nuvarande årsbok.

Tidsserien i slutet av filnamnet anger för vilket/vilka år statistiken finns. Uppdateras statistiken löpande så avslutas startår med -, exempelvis 2005-, finns statistiken bara för ett enskilt år så står det bara det årtalet exempelvis 2005 och uppdateras inte statistiken mer så finns även slutåret angivet, exempelvis 2005-2007.

Export och importpriser - Export and Import Prices
13.06 Exportpriser på pappersmassa, tidningspapper och sågade och hyvlade barrträvaror, 1960-.xls13.06 Exportpriser på pappersmassa, tidningspapper och sågade och hyvlade barrträvaror, 1960-.xls 40 Kb icon
Exportpriser på massa, papper och papp, 1960-2009.xlsExportpriser på massa, papper och papp, 1960-2009.xls 50 Kb icon
Exportpriser på pappersmassa, 1960-2007.xlsExportpriser på pappersmassa, 1960-2007.xls 47 Kb icon
Import- och exportpriser på rundvirke, 1960-2002.xlsImport- och exportpriser på rundvirke, 1960-2002.xls 52 Kb icon
Fastighetspriser - Real Estate Prices
13.08 Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter, 1999-.xls13.08 Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter, 1999-.xls 150 Kb icon
13.09 Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter fördelat på skogsinnehavets storlek, 1999-.xls13.09 Priser på produktiv skogsmark för lantbruksfastigheter fördelat på skogsinnehavets storlek, 1999-.xls 273 Kb icon
Priser för fastigheter avseende jord- och skogsbruk, länsvis och hela landet, 1993-2011.xlsPriser för fastigheter avseende jord- och skogsbruk, länsvis och hela landet, 1993-2011.xls 82 Kb icon
Produktpriser - Product Prices
13.01, 13.02 Reala prisutveckling på sågtimmer och massaved, 1967-.xls13.01, 13.02 Reala prisutveckling på sågtimmer och massaved, 1967-.xls 147 Kb icon
13.03 Volymvägda genomsnittspriser på sågtimmer av gran och tall, leveransvirke, 1995-.xls13.03 Volymvägda genomsnittspriser på sågtimmer av gran och tall, leveransvirke, 1995-.xls 185 Kb icon
13.04 och 13.05 Volymvägda genomsnittspriser på massaved av barr, gran och björk, leveransvirke, 1995-.xls13.04 och 13.05 Volymvägda genomsnittspriser på massaved av barr, gran och björk, leveransvirke, 1995-.xls 162 Kb icon
13.07 Priser på trädbränsle och torv per MWh, fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt, 1993-.xls13.07 Priser på trädbränsle och torv per MWh, fritt förbrukare, löpande priser exklusive skatt, 1993-.xls 39 Kb icon
Exportprisindex för skogsindustrins delbranscher, 1990-2009.xlsExportprisindex för skogsindustrins delbranscher, 1990-2009.xls 293 Kb icon
Priser på rotposter stämplade av Skogsvårdsstyrelserna, 1956-2003.xlsPriser på rotposter stämplade av Skogsvårdsstyrelserna, 1956-2003.xls 25 Kb icon