Statistik

Foto Michael Ekstrand

Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom områdena "produktion i skogsbruket", "sysselsättning i skogsbruket" samt "miljö och sociala frågor i skogsbruket". All vår officiella statistik betecknas med följande symbol: 
sos logga

Förändringar på gång!

Nya ämnesrubriker

Sedan en tid tillbaka koncentrerar vi oss på att enbart publicera den statistik vi själva producerar. Statistiken hittar du i Statistiska meddelanden och i vår statistikdatabas. De nya ämnesrubrikerna är i stort sett de samma som namnen på de undersökningar vi gör.

Excelfiler försvinner

Skogsstatistisk årsbok kom ut för sista gången 2014. Tabellerna i årsboken lade vi ut som Excelfiler här på webben. Dessa Excelfiler är i de flesta fall inte uppdaterade på länge och kommer heller inte att uppdateras. Därför plockar vi nu ämne för ämne bort dem från ämnessidorna och lägger under rubriken Statistikarkiv.

Hittar du inte det du söker?

För att underlätta för dig att hitta skoglig statistik som andra producerar kommer vi att tipsa om annan statistik på respektive ämnessida. Vi kommer också att lägga till ett ämnesområde som vi kallar Mer skoglig statistik. Där kommer vi att informera om skoglig statistik som vi inte producerar själva och lägga in länkar till statistiksidor hos andra myndigheter och organisationer.


Ytterligare information om statistiken, dess kvalitet, hur den tas fram, definitioner med mera hittar du under om statistiken.

 


 KONTAKT
Statistikansvarig

STATISTIKNYHETER
I nyhetsarkivet kan du läsa våra statistiknyheter.
Du kan även prenumerera på våra statistiknyheter.

RIKSSKOGSTAXERINGEN
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)