Älgbetningsskador

Foto Rune Ahlander

Älgbetesinventeringen (Äbin) som använts huvudsakligen i norra halvan av Sverige görs nu även i Götaland. Resultatet har användning som ett underlag inom viltförvaltningen. 

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna samt resultat från tidigare betestrycksinventeringar (till och med 2012) i södra Sverige. 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER