Foderproducerande ungskog

Ett av målen för den nya älgförvaltningen är att den i större utsträckning ska vara ekosystembaserad. Som ett steg i att beakta ekosystemet i högre utsträckning har Skogsstyrelsen tagit fram uppgifter som beskriver fodersituationen för älg inom ett älgförvaltningsområde.

Syftet med de uppgifter som Skogsstyrelsen nu levererar till landets älgförvaltningsgrupper är att de ska vara en del i beslutsunderlaget då förvaltningsplaner utarbetas. Skogsstyrelsen levererar i första hand arealsuppgifter för respektive älgförvaltningsområde (ÄFO), däribland areal foderproducerande ungskog.

Kartlägg fodrets kvalitet genom sammansättning av trädslag

För att ytterligare förfina uppgifterna om fodersituation för älg och andra hjortdjur rekommenderas fältinventering. En metod för att kartlägga artsammansättning av kvistbete kan göras med en provytebaserad fältinventering i ett antal slumpmässigt utvalda ungskogar.

Foderprognoser 2016

Här nedan kan du ta del av fodersituationen i länen:

Blekinge
Blekinge mitt_2016.pdfBlekinge mitt_2016.pdf 791 Kb icon
Blekinge väst_2016.pdfBlekinge väst_2016.pdf 790 Kb icon
Blekinge öst_2016.pdfBlekinge öst_2016.pdf 792 Kb icon
Dalarna
Bingsjö_2016.pdfBingsjö_2016.pdf 972 Kb icon
Bjursås_2016.pdfBjursås_2016.pdf 972 Kb icon
Fredriksberg_2016.pdfFredriksberg_2016.pdf 972 Kb icon
Gimmen_2016.pdfGimmen_2016.pdf 970 Kb icon
Gyllberget_2016.pdfGyllberget_2016.pdf 972 Kb icon
Gävle-Dala_2016.pdfGävle-Dala_2016.pdf 972 Kb icon
Lumsheden_2016.pdfLumsheden_2016.pdf 971 Kb icon
Malungs Västra_2016.pdfMalungs Västra_2016.pdf 971 Kb icon
Noppikoski_2016.pdfNoppikoski_2016.pdf 971 Kb icon
Norn_2016.pdfNorn_2016.pdf 971 Kb icon
Siljansnäs_2016.pdfSiljansnäs_2016.pdf 971 Kb icon
Siljansringen_2016.pdfSiljansringen_2016.pdf 970 Kb icon
Särna-Idre_2016.pdfSärna-Idre_2016.pdf 971 Kb icon
Transtrand_2016.pdfTranstrand_2016.pdf 971 Kb icon
Venjan-Malungs Östra_2016.pdfVenjan-Malungs Östra_2016.pdf 972 Kb icon
Älvdalen_2016.pdfÄlvdalen_2016.pdf 971 Kb icon
Gävleborg
Furuvik_2016.pdfFuruvik_2016.pdf 889 Kb icon
Gruvberget_2016.pdfGruvberget_2016.pdf 889 Kb icon
Ljusdal-Ramsjö_2016.pdfLjusdal-Ramsjö_2016.pdf 890 Kb icon
Ljusnan-Voxnan_2016.pdfLjusnan-Voxnan_2016.pdf 890 Kb icon
Ljusne_2016.pdfLjusne_2016.pdf 889 Kb icon
Långvind_2016.pdfLångvind_2016.pdf 888 Kb icon
Norra Hälsingland_2016.pdfNorra Hälsingland_2016.pdf 890 Kb icon
Strömsbruk_2016.pdfStrömsbruk_2016.pdf 888 Kb icon
Söder Voxnan_2016.pdfSöder Voxnan_2016.pdf 890 Kb icon
Södra Gästrikland_2016.pdfSödra Gästrikland_2016.pdf 889 Kb icon
Trödje_2016.pdfTrödje_2016.pdf 889 Kb icon
Voxna_2016.pdfVoxna_2016.pdf 889 Kb icon
Ödmorden_2016.pdfÖdmorden_2016.pdf 889 Kb icon
Öster-Ljusnan_2016.pdfÖster-Ljusnan_2016.pdf 890 Kb icon
Halland
Centrala ÄFO_2016.pdfCentrala ÄFO_2016.pdf 842 Kb icon
Norra ÄFO_2016.pdfNorra ÄFO_2016.pdf 841 Kb icon
Södra ÄFO_2016.pdfSödra ÄFO_2016.pdf 842 Kb icon
Östra ÄFO_2016.pdfÖstra ÄFO_2016.pdf 842 Kb icon
Jämtland
Berg_2016.pdfBerg_2016.pdf 990 Kb icon
Hammerdal Ragunda_2016.pdfHammerdal Ragunda_2016.pdf 991 Kb icon
Härjedalen_2016.pdfHärjedalen_2016.pdf 990 Kb icon
Strömsund Sollefteå_2016.pdfStrömsund Sollefteå_2016.pdf 991 Kb icon
Västjämtland_2016.pdfVästjämtland_2016.pdf 989 Kb icon
Östersund Sundsvall_2016.pdfÖstersund Sundsvall_2016.pdf 991 Kb icon
Jönköping
Jönköping_1_2016.pdfJönköping_1_2016.pdf 928 Kb icon
Jönköping_2_2016.pdfJönköping_2_2016.pdf 928 Kb icon
Jönköping_3_2016.pdfJönköping_3_2016.pdf 928 Kb icon
Jönköping_4_2016.pdfJönköping_4_2016.pdf 927 Kb icon
Jönköping_5_2016.pdfJönköping_5_2016.pdf 928 Kb icon
Jönköping_6_2016.pdfJönköping_6_2016.pdf 928 Kb icon
Jönköping_7_2016.pdfJönköping_7_2016.pdf 928 Kb icon
Jönköping_8_2016.pdfJönköping_8_2016.pdf 928 Kb icon
Kalmar
Emån_2016.pdfEmån_2016.pdf 890 Kb icon
Hultsfred_2016.pdfHultsfred_2016.pdf 892 Kb icon
Kalmar södra_2016.pdfKalmar södra_2016.pdf 892 Kb icon
Kalmar västra_2016.pdfKalmar västra_2016.pdf 891 Kb icon
Kalmarsund_2016.pdfKalmarsund_2016.pdf 891 Kb icon
Oskarshamn_2016.pdfOskarshamn_2016.pdf 892 Kb icon
Vimmerby_2016.pdfVimmerby_2016.pdf 891 Kb icon
Västervik norra_2016.pdfVästervik norra_2016.pdf 892 Kb icon
Västervik södra_2016.pdfVästervik södra_2016.pdf 892 Kb icon
Ölands_2016.pdfÖlands_2016.pdf 892 Kb icon
Kronoberg
Kronoberg_1_2016.pdfKronoberg_1_2016.pdf 930 Kb icon
Kronoberg_2_2016.pdfKronoberg_2_2016.pdf 930 Kb icon
Kronoberg_3_2016.pdfKronoberg_3_2016.pdf 930 Kb icon
Kronoberg_4_2016.pdfKronoberg_4_2016.pdf 930 Kb icon
Kronoberg_5_2016.pdfKronoberg_5_2016.pdf 930 Kb icon
Kronoberg_6_2016.pdfKronoberg_6_2016.pdf 930 Kb icon
Kronoberg_7_2016.pdfKronoberg_7_2016.pdf 930 Kb icon
Norrbotten
Norrbotten_1_2016.pdfNorrbotten_1_2016.pdf 956 Kb icon
Norrbotten_2_2016.pdfNorrbotten_2_2016.pdf 956 Kb icon
Norrbotten_3_2016.pdfNorrbotten_3_2016.pdf 957 Kb icon
Norrbotten_4_2016.pdfNorrbotten_4_2016.pdf 955 Kb icon
Norrbotten_5_2016.pdfNorrbotten_5_2016.pdf 956 Kb icon
Norrbotten_6_2016.pdfNorrbotten_6_2016.pdf 956 Kb icon
Skåne
Mellersta Norra_2016.pdfMellersta Norra_2016.pdf 857 Kb icon
Mellersta_2016.pdfMellersta_2016.pdf 856 Kb icon
Nordväst_2016.pdfNordväst_2016.pdf 857 Kb icon
Nordöst_2016.pdfNordöst_2016.pdf 857 Kb icon
Södra_2016.pdfSödra_2016.pdf 856 Kb icon
Stockholm
Mälaröarna_2016.pdfMälaröarna_2016.pdf 914 Kb icon
Norrtälje N_2016.pdfNorrtälje N_2016.pdf 914 Kb icon
Norrtälje S_2016.pdfNorrtälje S_2016.pdf 914 Kb icon
Sigtuna_2016.pdfSigtuna_2016.pdf 913 Kb icon
Skärgården_2016.pdfSkärgården_2016.pdf 914 Kb icon
Södertälje_2016.pdfSödertälje_2016.pdf 914 Kb icon
Södertörn_2016.pdfSödertörn_2016.pdf 914 Kb icon
Vallentuna-Närtuna_2016.pdfVallentuna-Närtuna_2016.pdf 915 Kb icon
Södermanland
Södermanland_1_2016.pdfSödermanland_1_2016.pdf 894 Kb icon
Södermanland_2_2016.pdfSödermanland_2_2016.pdf 893 Kb icon
Södermanland_3_2016.pdfSödermanland_3_2016.pdf 895 Kb icon
Södermanland_4_2016.pdfSödermanland_4_2016.pdf 894 Kb icon
Södermanland_5_2016.pdfSödermanland_5_2016.pdf 895 Kb icon
Södermanland_6_2016.pdfSödermanland_6_2016.pdf 893 Kb icon
Södermanland_7_2016.pdfSödermanland_7_2016.pdf 895 Kb icon
Södermanland_8_2016.pdfSödermanland_8_2016.pdf 894 Kb icon
Södermanland_9_2016.pdfSödermanland_9_2016.pdf 894 Kb icon
Uppsala
Almunge ÄFO_2016.pdfAlmunge ÄFO_2016.pdf 919 Kb icon
Ekoln-Trögdens ÄFO_2016.pdfEkoln-Trögdens ÄFO_2016.pdf 920 Kb icon
Fjärdhundra ÄFO_2016.pdfFjärdhundra ÄFO_2016.pdf 918 Kb icon
Norra Upplandskustens ÄFO_2016.pdfNorra Upplandskustens ÄFO_2016.pdf 920 Kb icon
Österbybruks ÄFO_2016.pdfÖsterbybruks ÄFO_2016.pdf 919 Kb icon
Östervåla ÄFO_2016.pdfÖstervåla ÄFO_2016.pdf 919 Kb icon
Värmland
Värmland_1_2016.pdfVärmland_1_2016.pdf 1001 Kb icon
Värmland_10_2016.pdfVärmland_10_2016.pdf 1001 Kb icon
Värmland_2_2016.pdfVärmland_2_2016.pdf 1001 Kb icon
Värmland_3_2016.pdfVärmland_3_2016.pdf 1000 Kb icon
Värmland_4_2016.pdfVärmland_4_2016.pdf 1001 Kb icon
Värmland_5_2016.pdfVärmland_5_2016.pdf 1002 Kb icon
Värmland_6_2016.pdfVärmland_6_2016.pdf 1001 Kb icon
Värmland_7_2016.pdfVärmland_7_2016.pdf 1001 Kb icon
Värmland_8_2016.pdfVärmland_8_2016.pdf 1002 Kb icon
Värmland_9_2016.pdfVärmland_9_2016.pdf 1002 Kb icon
Västerbotten
Mellersta_2016.pdfMellersta_2016.pdf 973 Kb icon
Nordvästra_2016.pdfNordvästra_2016.pdf 973 Kb icon
Nordöstra_2016.pdfNordöstra_2016.pdf 972 Kb icon
Sydvästra_2016.pdfSydvästra_2016.pdf 973 Kb icon
Sydöstra_2016.pdfSydöstra_2016.pdf 972 Kb icon
Västernorrland
Älvarna_2016.pdfÄlvarna_2016.pdf 808 Kb icon
Örnsköldsvik_2016.pdfÖrnsköldsvik_2016.pdf 808 Kb icon
Västmanland
Fagersta Möklinta_2016.pdfFagersta Möklinta_2016.pdf 887 Kb icon
Gunnilbo_2016.pdfGunnilbo_2016.pdf 889 Kb icon
Kungsör_2016.pdfKungsör_2016.pdf 889 Kb icon
Köping-Västerås_2016.pdfKöping-Västerås_2016.pdf 889 Kb icon
Skulltuna_2016.pdfSkulltuna_2016.pdf 887 Kb icon
Västra_Götaland
Västra_Götaland_1_2016.pdfVästra_Götaland_1_2016.pdf 957 Kb icon
Västra_Götaland_2_2016.pdfVästra_Götaland_2_2016.pdf 957 Kb icon
Västra_Götaland_3_2016.pdfVästra_Götaland_3_2016.pdf 956 Kb icon
Västra_Götaland_4_2016.pdfVästra_Götaland_4_2016.pdf 957 Kb icon
Västra_Götaland_5_2016.pdfVästra_Götaland_5_2016.pdf 957 Kb icon
Västra_Götaland_6_2016.pdfVästra_Götaland_6_2016.pdf 958 Kb icon
Västra_Götaland_7_2016.pdfVästra_Götaland_7_2016.pdf 957 Kb icon
Västra_Götaland_8_2016.pdfVästra_Götaland_8_2016.pdf 957 Kb icon
Västra_Götaland_9_2016.pdfVästra_Götaland_9_2016.pdf 957 Kb icon
Örebro
1. Hökhöjden_2016.pdf1. Hökhöjden_2016.pdf 970 Kb icon
2. Malingsbo_2016.pdf2. Malingsbo_2016.pdf 970 Kb icon
3. Kilsbergen_2016.pdf3. Kilsbergen_2016.pdf 970 Kb icon
4. Frövi_2016.pdf4. Frövi_2016.pdf 969 Kb icon
5. Örebro läns västra_2016.pdf5. Örebro läns västra_2016.pdf 969 Kb icon
6. Kvismaren Närkesberg_2016.pdf6. Kvismaren Närkesberg_2016.pdf 971 Kb icon
7. Tiveden_2016.pdf7. Tiveden_2016.pdf 970 Kb icon
Östergötland
Östergötland_1_2016.pdfÖstergötland_1_2016.pdf 923 Kb icon
Östergötland_2_2016.pdfÖstergötland_2_2016.pdf 923 Kb icon
Östergötland_3_2016.pdfÖstergötland_3_2016.pdf 923 Kb icon
Östergötland_4_2016.pdfÖstergötland_4_2016.pdf 922 Kb icon
Östergötland_5_2016.pdfÖstergötland_5_2016.pdf 923 Kb icon
Östergötland_6_2016.pdfÖstergötland_6_2016.pdf 922 Kb icon
Östergötland_7_2016.pdfÖstergötland_7_2016.pdf 921 Kb icon
Östergötland_8_2016.pdfÖstergötland_8_2016.pdf 923 Kb icon

 
SÖK LOKAL
INFORMATION