Mera tall

Tall. Foto Kajsa Wivstad

Mera tall projektets syfte är att göra skogen mer tallrik igen. I projektet har Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring gått samman för att markägare ska våga satsa på tall. Att hitta balansen mellan skog och vilt är kärnfrågan.

Sidan är under omarbetning.

Tallen har länge tappat mark i stora delar av Sverige. De rena tallskogarna minskar, och i de stora arealerna barrblandskogar finns en tydlig tendens mot att granen tar över mer och mer. Och när markägare försöker satsa på tall är betningen från klövvilt, framför allt älg och rådjur, ett stort problem.

Vi vill inom projektet visa att vi genom samverkan och goda exempel kan öka tron på tallens möjligheter. Ett viktigt led i att uppnå en bättre balans mellan skog och vilt är att hitta en arbetsmodell för hur markägare och jägare ska kunna samverka. Som ett första steg har vi utsett ett demonstrationsområde på cirka 65 000 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Inom området utförs olika inventeringar under hela projektperioden. Läs mer under Inventeringar nedan.

Projektgruppen är sammansatt med personer från olika delar av den svenska skogsnäringen. Projektet pågår åren 2010 till och med 2015 men kan sedan eventuellt förlängas. 
SÖK LOKAL
INFORMATIONKONTAKT
Projektledare, Ove Arnesson, telefon 0491-76 39 93


PROJEKTPARTNERS