Dialog om miljöhänsyn

Våren 2011 redovisade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket regeringsuppdraget Kunskapsplattform för hållbart brukande av skog. Syftet med arbetet var att analysera om hur man kan uppnå en större måluppfyllelse när det gäller målrelaterade mål för hållbart skogsbruk.

Arbetet visade på:

  • Skillnader i målbild och uppföljningssystem
  • Svag kunskap/förståelse av målnivåer
  • Nuvarande Polytaxresultat ger inte tillräcklig vägledning i vad bristerna består i.

För att komma tillrätta med detta åtog sig Skogsstyrelsen att initiera en utökad dialog i samverkan med skogssektorn om mål, lagkrav och uppföljning av miljöhänsyn.

Mål

Målsättningen med projektet Dialog om miljöhänsyn är:

  • Ökad samsyn om sektorsansvaret
  • Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn
  • Väl kända lagkrav för miljöhänsyn
  • Uppföljningssystem som kan utgöra grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess.

Tidsplan

Projektet pågår under perioden 2011 - 2014.

Läs mer om redovisningar, remisser och annan dokumentation på projektets egen hemsida.


 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER
På projektets egna sidor

KONTAKT
Projektledare

DIALOGMÖTE
14-15 september i Sätra brunn

GOD MILJÖHÄNSYN
Så tar du god miljöhänsyn i skogen

RAPPORT
En delleverans från Dialog om miljöhänsyn