Case Forest

– pedagogics towards sustainable development

 

Omfattar område

Internationellt projekt

Syfte

Öka kunskaperna om skogens ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella värden bland lärare och elever.

Mål

I projektet testar vi en pedagogik som är framtagen vid Universitetet i Östra Finland på lärare från de olika länder som är med i projektet. Målet är att se hur pedagogiken passar i olika länder och göra eventuella anpassningar så att pedagogiken kan börja användas ute i skolorna. I projektet samarbetar lärare och skogsfolk och tanken med det är att lärarna ska lära sig mer om skog och skogsbruk och skogsfolket ska lära sig utrycka sig så att vanligt folk begriper.

Projektägare

Skogsstyrelsen i Sverige

Övriga samarbetspartners

University of Forestry i Sofia, Bulgarien, Estonian Forest Industries Association, State Forest Management Center i Estland, Estonian Biology and Geography Teachers´ Association, Finnish Forest Association, University of Eastern Finland, Stora Enso i Lettland, Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering i Litauen, Forest Management Institute i Tjeckien, National Forest Centre i Slovakien samt Skogen i Skolan vid Umeå Universitet

Kontaktperson på Skogsstyrelsen

Projektledare Marja Gustafsson

Finansiering

Projektets totala budget är 273 930 euro varav 75 % finansieras genom Europeiska kommissionen och 25 % av deltagande projektpartners.

Tidplan

November 2008 till november 2010

Projektets hemsida (på engelska) 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONKONTAKT
Projektledare

Programmet för livslångt lärande