Skogsstyrelsen på Facebook och Twitter

Hör du till de som tycker om att kommunicera via Facebook eller Twitter? Då kan du följa oss även i dessa kanaler och få information om myndighetens arbete.

På vår Facebook-sida ger vi allmänna tips och råd om skogsbruk. Här kan man diskutera skogliga frågor och dela med sig av egna och ta del av andras iakttagelser och erfarenheter.

Skogsstyrelsen på Twitter

Skogsstyrelsen har även ett Twitter-konto. Följ oss gärna på #skogsstyrelsen för att snabbt få senaste nytt från oss.

Allmänt om vad som gäller för Skogsstyrelsens sociala medier

Vi läser alla inlägg och behandlar dessa med respekt men vi uttalar oss bara om sådant som rör Skogsstyrelsens verksamhet. Om en fråga faller utanför Skogsstyrelsens verksamhetsområde hänvisar vi till rätt myndighet.

Vi ger inte enskilda råd eller handlägger enskilda ärenden via sociala medier, dessa hänvisar vi till våra handläggare.

Alla inlägg, inklusive Skogsstyrelsens egna, är allmänna handlingar, vilket innebär att de kan begäras ut. Inlägg som är av betydelse för ett enskilt ärende kommer att tillföras akten i ärendet. Övriga inlägg kan komma att gallras i enlighet med gällande rutin.

Kränkande, stötande eller olagliga inlägg och inlägg som utgör reklam för varor eller tjänster skrivs ut och registreras i ett eget ärende och tas bort omedelbart från det sociala mediet i enlighet med gällande rutin.

Vi uppmanar användare att rapportera kränkande innehåll.

Vi har rätt att stänga sidan när myndigheten finner det lämpligt.

 
SÖK LOKAL
INFORMATIONSOCIALA MEDIER
Följ oss i sociala medier

GENERALDIREKTÖREN BLOGGAR

SKOGSKONSULENTENS BLOGG
Följ Maria Nilsson i Dalarna när hon skriver om sin vardag som skogskonsulent.