Skogsstyrelsen öppnar tillfälligt lokalkontor för branddrabbade

18 augusti 2014

Skogsstyrelsens distrikt i Västmanland upprättar nu ett tillfälligt lokalkontor i Västerfärnebo. Här kan skogsägare och andra som är drabbade av branden få information av skogskonsulenter på plats.

Skogsstyrelsen öppnar ett tillfälligt lokalkontor i Svartådalens Bygdecenter, mitt emot kyrkan, i Västerfärnebo. Kontoret kommer att öppnas på onsdag den 20 augusti, och ha öppet varje onsdag kl 13-20 så länge behov finns. Tiderna kan även utökas om det finns behov av detta.
- Syftet är att finnas tillhands för skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket, som direkt eller indirekt är drabbade av branden. Här kan våra skogskonsulenter ge information och svara på frågor om till exempel  avverkningsanmälningar, föryngring och skadegörarproblematik, säger Josefina Sköld, ställföreträdande distriktschef.

Mer information
Josefina Sköld, stf distriktschef, tfn 021-153643


 
SÖK LOKAL
INFORMATION