Uppdragsverksamhet

En del av vår verksamhet är uppdragsverksamhet där vi tar en avgift för våra produkter och tjänster. Som myndighet bedriver vi den här verksamheten på uppdrag från regeringen och utan motiv att nå ekonomisk vinst. Motivet för verksamheten är att bidra till att uppnå målen för skogspolitik eller andra politikområden.

Här erbjuds till exempel Grön skogsbruksplan, utbildningar, hjälp med värderingar och planering av skogsbilvägar. Skogsstyrelsen erbjuder ett brett utbud av kundanpassade produkter och tjänster till privata skogsägare, skogsbruket, företag, arbetsmarknadsmyndigheter och andra myndigheter.

Vi är PEFC-certifierade 

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är certifierad enligt kraven för Svensk PEFC Entreprenörsstandard.

Svenska PEFC ställer krav på certifierade skogsägare att de skogsentreprenörer de anlitar också ska vara PEFC-certifierade. Det här innebär att du som certifierad skogsägare kan anlita oss för att utföra skogliga tjänster inom skogsbruksplanläggning, planering av skogsbruksåtgärder och inventeringar med mera. 

Certifieringskravet grundar sig på att en stor andel åtgärder i skogsbruket utförs av anlitade entreprenörer och inte av skogsägarna själva. Den certifierade skogsägaren är ansvarig för att se till att kraven i PEFC:s skogsstandard efterlevs, men i praktiken har alltså ofta skogsentreprenörer en nyckelroll i detta arbete.

PEFC

 
SÖK LOKAL
INFORMATION