Öppna data från Skogsstyrelsen

Här hittar du Skogsstyrelsens datakällor som kan laddas ner och användas utan restriktioner. 

Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar i form av upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera öppna data. Källa ska uppges. Skogsstyrelsen tillämpar Creative commons (CC BY)1.

Namn

 Beskrivning

Villkor 

Format 

Här finns kartor över sumpskogar, nyckelbiotoper och andra objekt med höga natur- och kulturvärden.

Fritt att använda. Ange "Källa Skogsstyrelsen" i rapporter med mera.

 Tittskåp
Skogsstyrelsens metadataportal med möjlighet att söka, utforska och ladda ner geografiska data.

Fritt att använda. Ange "Källa Skogsstyrelsen" i rapporter med mera.

Shape-filer i Sweref99 TM för nedladdning och WMS karttjänster.
Trädhöjd, medelhöjd, grundyta, biomassa och virkesförråd görs tillgängliga som digitala kartor med hjälp av uppgifter från laserskanning av skogsmark.

Fritt att använda. Ange "Källa Skogsstyrelsen" i rapporter med mera.

Tittskåp samt nedladdning i TIFF.
Hänsynsdata tillgängligt via ett öppet API. Ger möjlighet att till exempel bygga en applikation som förhandsgranskar en avverkningsanmälan.

Fritt att använda. Ange "Källa Skogsstyrelsen" i rapporter med mera.

Utdata som JSON (geografiska data i GeoJSON) eller XML (geografiska data i GeoRSS eller WKT).

Öppna data öppnar skogen

Skogsstyrelsen tillhandahåller öppna data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av data. Tjänster för att titta på och ladda ner data har funnits länge. Skogsstyrelsen har nu även utvecklat ett API (Application Programming Interface) som gör Skogsstyrelsens hänsynsdata tillgängligt. Det innebär att användare ska kunna skicka ett så kallat extent (ett på karta utmärkt område) och få tillbaka data om det finns hänsynskrävande områden som Skogsstyrelsen registrerat i det aktuella området – data som användaren sedan kan planera skogsbruksåtgärden utifrån. 

Med detta underlättar vi för markägaren att visa hänsyn till bland annat nyckelbiotoper. 

Data via öppna API:er

API är en uppsättning regler för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Att publicera data via ett öppet API och beskriva hur den är strukturerad gör att andra kan vidareutnyttja den på en egen webbplats eller i en app.

DCAT-AP

DCAT, Data Catalog Vocabulary, är en RDF-notation utformad för att underlätta interoperabilitet mellan datakataloger som publiceras på webben. AP, Application Profile, är en specifikation för datakataloger som lägger till villkor till DCAT.

Läs mer

 [1] Skogsstyrelsen tillämpar Creative commons (CC) vars syfte är att underlätta för dem som skapar och som vill dela med sig av sina verk. Det görs genom ett enkelt system av licenser.


 


KONTAKT
GIS-specialist