Lediga jobb och praktikplatser

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Vi har kontor i hela landet, vårt huvudkontor ligger i Jönköping.  

För tillfället har vi följande lediga jobb.