Stöd för miljö bra, men kan bli ännu bättre

NYHETER 14 januari 2016
Stöden till skogsbruket är till nytta för miljön men kan utvecklas mer, visar Skogsstyrelsens utvärdering.

De ekonomiska stöden Nokås och Ädellövsstödet ger god natur- och kulturmiljönytta i skogen. Men samhället kan få ännu mer miljönytta för pengarna om stöden utvecklas. Det visar en utvärdering som Skogsstyrelsen nu presenterar.

Stöden för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) och ädellövsskogsbruk kan sökas av skogsägare som vill utveckla natur- och kulturmiljövärden i skogen eller anlägga och vårda ädellövskog. Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvärderat stöden för att se hur effektiva de är och ge förslag på hur de kan bli ännu effektivare.

- Utvärderingen visar att ekonomiska styrmedel i form av stöd behövs och ger goda natur- och kulturmiljöeffekter i skogen. Vi kommer därför att rekommendera regeringen att behålla de aktuella stöden, säger Andreas Eriksson, projektledare Skogsstyrelsen.

Men utredningen visar också att de administrativa kostnaderna för stöden är höga.

- Vi har flera förslag på hur kostnaderna kan sänkas och ska bland annat se över vilka uppgifter som behöver samlas in, göra det möjligt att söka stöden digitalt och överväga fasta ersättningsnivåer för vissa åtgärder. Med lägre kostnader och effektivare stöd får samhället ännu mer miljönytta för pengarna, säger Andreas Eriksson.

Stödet till ädellövskogsbruk infördes på 1970-talet och såväl skogstillstånd som skogs- och miljöpolitik har förändrats sedan dess. Skogsstyrelsen ser därför ett behov av att konkretisera målsättningen med den svenska ädellövskogen utifrån nuvarande skogs- och miljöpolitik.

- Det behövs kartor som visar var det finns ädellöv i Sverige och vi kommer att undersöka vilka möjligheter som finns att ta fram sådana, säger Andreas Eriksson.

I utredningsarbetet har Skogsstyrelsen låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra en förenklad styrmedelsanalys och kartläggning av stöden. Intressenter har medverkat genom enkätundersökning, seminarium samt remiss.  


 
SÖK LOKAL
INFORMATION