Korrigerad statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

STATISTIK 15 februari 2016

Den tidigare publicerade statistiken över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 2015 har korrigerats för totalt antal biotopskyddsområden ovan gränsen för fjällnära skog tabell 18 och total areal skogsmark inom naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog tabell 19.

SOS-logotyp


 
SÖK LOKAL
INFORMATION