Små förändringar i anmäld avverkningsareal

STATISTIK 15 mars 2016
Anmäld avverkningsareal minskade med 0,3 procent i februari 2016 jämfört med motsvarande månad 2015 men det finns regionala skillnader.

Under februari 2016 var det liten minskning av anmäld avverkningsareal med 0,3 procent till 15 191 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 12 av 21 län. För landsdelar som helhet minskade den anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland och Götaland.

Vid jämförelse mellan januari-februari 2016 och januari-februari 2015 har det hittills i år anmälts 5 procent mindre areal än under de första två månaderna förra året.

 SOS-logotyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: