Skogsstyrelsen svarar på kritiken

NYHETER 17 mars 2017
I en slutreplik i DN debatt svarar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på den omfattande kritiken mot att vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Reaktionerna på nyheten om Skogsstyrelsens paus för inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har varit starka.  Så starka att huvudbudskapet kommit bort: Ökad kunskap och nya, bättre arbetssätt behöver snabbt utvecklas kring skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION