Svagt stigande sågtimmer- och massavedspriser under fjärde kvartalet 2015

STATISTIK 28 januari 2016
Sågtimmer- och massavedpriser (leveransvirke) steg med en procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan.

Sågtimmerpriserna (leveransvirke) steg med en procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmerpriserna steg med sju procent i region Nord, föll med två procent i region Mellan och steg med två procent i region Syd. Totalt steg priserna för massaved med en procent. Massavedspriserna steg i region Nord och Syd med tre procent och sjönk med en procent i region Mellan jämfört med föregående kvartal.

Vid en jämförelse mellan hela året 2015 mot 2014 steg sågtimmerpriserna med sex procent och massavedspriserna med två procent.

Skogsstyrelsen har under 2015 övergått till att publicera statistiken som statistiska meddelanden istället för i Skogsstatistisk årsbok. Övergången kommer att ske succesivt under en tvåårsperiod och det statistiska meddelande som nu presenteras om rundvirkespriser är det första SM i år 2016. Som ett komplement till det statistiska meddelandet presenteras även en databas där användare själva kan plocka ut statistiken efter de variabler som önskas. Statistiken kan antingen visas direkt på skärmen eller sparas som Excelfil.Till höger finns en länk till statistikdatabasen.

SOS-logotyp

.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: