Översyn av rutiner efter skador i nyckelbiotop

NYHETER 22 februari 2016
Skogsstyrelsen har missat att samråda inför naturvårdande skötselåtgärder i en nyckelbiotop.

Det aktuella området ligger på en av Skogsstyrelsens skogsfastigheter i Gästrikland. Mindre delar av en nyckelbiotop och ett område med höga naturvärden har skadats i samband med naturvårdande skötsel 2013 och 2014.

Skogsstyrelsens utredning visar att områdena behövde naturvårdande skötsel, men att det samråd som ska göras innan man utför en åtgärd i en nyckelbiotop inte har gjorts. Då hade skadorna kunnat förhindras. När det gäller området med höga naturvärden krävs inget samråd.

Det är framförallt delar av nyckelbiotopen, där marken är blöt och fuktig som påverkats i negativt. Området håller dock fortfarande nyckelbiotopsklass. En mindre del av området med höga naturvärden har förstörts eftersom träden avverkats och forslats bort.

– Det är såklart mycket olyckligt att detta har hänt, som myndighet ska vi föregå med gott exempel. Nu ser vi över våra rutiner och riktlinjer för att åtgärda de brister som finns, säger Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION