Ny film ska inspirera till lärande i skogen

NYHETER 25 januari 2016
Skogsstyrelsen har tillsammans med Skogen i skolan tagit fram en film som visar på värdet av att sprida kunskaper om den svenska skogen bland barn och unga.

Filmen vänder sig framförallt till lärare, lärarstudenter och andra som arbetar med barn. Den tar upp hur viktigt det är med utomhuslekar och visar olika exempel på hur undervisning kan förläggas utomhus.

– Vi hoppas att den ska inspirera ytterligare till att ta med eleverna ut i skogen och upptäcka vilket fantastiskt klassrum den är, säger Anna Steinwall, verksamhetsledare, Skogen i skolan.

Filmen ligger på Youtube och kan nås från såväl Skogsstyrelsens som Skogen i skolans webbplatser.

Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga intressenter i Sverige. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskaper om skog.

Se filmen om Skogen i skolan


 
SÖK LOKAL
INFORMATION