Skogsstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaring för Agenda 2030

NYHETER 17 februari 2017
Med en gemensam avsiktsförklaring tar nu ett 40-tal myndigheter avstamp för ökad samverkan i genomförandet av Agenda 2030.

Avsiktsförklaringen har tagits fram inom det GD-forum som etablerades under förra året. Forumet syftar till att svenska myndighetschefer går samman för ett ökat engagemang i genomförandet av Agenda 2030.

– Svenska myndigheter har en viktig roll för den hållbara utvecklingen i samhället, och om vi samverkar kan vi bidra till att Sverige får ännu bättre förutsättningar att uppnå de globala målen i Agenda 2030, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Den gemensamma avsiktsförklaringen Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 antogs vid GD-forums möte den 23 januari. De myndigheter som ställer sig bakom denna avsiktsförklaring åtar sig att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga) i sin verksamhet.

Ett 40-tal myndigheter skrev under avsiktsförklaringen redan vid mötet och nu har även Skogsstyrelsen anslutit sig.

– Avsiktsförklaringen beskriver att svenska myndigheter stärker sin samverkan i genomförandet av Agenda 2030. Tillsammans tar vi ansvar för att bedriva förändring i riktning så att målen kan uppnås, säger Herman Sundqvist.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION