Lager av rundvirke och massaflis fjärde kvartalet 2016

STATISTIK 16 februari 2017
De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,0 miljoner m³f ub per den 31 december 2016. Det är en minskning med 4 procent jämfört med året innan.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,75 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en minskning med 8 procent. Lagren av barrsågtimmer minskade i hela landet och allra mest i virkesbalansområde 4 där lagren var 24 % mindre.

Lagren av massaved uppgick till totalt 4,4 miljoner m³f ub fördelat på 2,9 miljoner m3f ub tall-och barrmassaved, 0,6 miljoner m³f ub granmassaved och 0,9 miljoner m³f ub lövmassaved. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en minskning med totalt 4 procent men siffrorna varierar stort mellan virkesbalansområden och sortiment.

I virkesbalansområde 1 och 2 (norra Sverige) var lagren av massaved omkring 20 % lägre än i slutet av 2015. I virkesbalansområde 4 (södra Sverige) däremot, var lagren drygt 40 % större, vilket beror på relativt stora lager av tall- och barrmassaved. Lagren i virkesbalansområdet 3 (mellersta västra Sverige) var på samma nivå som årsslutet 2015.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,9 miljon m³f ub, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 2015.

Det finns en databas där användare själv kan plocka ut statistiken efter de variabler som önskas. Statistiken kan antigen visas direkt på skärmen eller sparas som Excelfil. Till höger finns en länk till statistikdatabasen.

Förklaringar:
1 m³f ub = kubikmeter fast mått under bark
Virkesbalansområdena finns specificerade i Statististkt meddelande. 


SOS-logotyp

.


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER
Om statistik över lager av rundvirke och massaflis

KONTAKT
För mer information: