Symboliskt handslag för god miljöhänsyn i skogen

11 april 2016
Arbetet med förbättrad miljöhänsyn i skogen tog idag ytterligare ett steg framåt. Genom ett handslag och enkel manifestation bekräftade skogsbruket att man står bakom målbilderna om god miljöhänsyn och att det arbetet kommer att fortsätta.

Representanter från LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Sveaskog, Bergvik skog, Skogsstyrelsen och SMF Skogsentreprenörerna fanns på plats i Stockholm under måndagsförmiddagen för att visa att man aktivt verkar för att målbilderna om god miljöhänsyn används i skogen.

– Det här är en viktig symbolhandling! Dessutom ska man fira och manifestera när ett bra och rejält jobb har gjorts, menade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Även Magnus Kindbom, chef LRF Skogsägarna pekade på symbolvärdet:

– Handslaget är en extra bekräftelse på att vi tycker att målbilderna är ett bra verktyg för hur vi ska jobba med miljöhänsynen. Om vi ska få något gjort ute i skogen så är det de här intressenterna som måste vara med.Från vänster: Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, Olof Johansson, tf. skogschef Sveaskog,
Linda Eriksson, ansvarig Svensk skogspolitik Skogsindustrierna, Magnus Kindbom, chef LRF Skogsägarna, Anna Furness, VD SMF Skogsentreprenörerna och Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik

En gemensam uppgift för skogsbruket 

Förbättrad miljöhänsyn är en gemensam uppgift för skogsbruket, framhöll Anna Furness, vd för SMF Skogsentreprenörerna.

– Det praktiska jobbet där ute i skogen görs av våra medarbetare, men som organisation kan vi sätta tryck på frågan och visa att vi tror på målbilderna. De skapar effektivitet och trygghet och en miljöhänsyn som vi behöver.

Målbilderna innehåller konkret information om vad god miljöhänsyn innebär i praktiken. Sammanlagt finns målbilder för cirka 40 olika hänsynsmiljöer.

Arbetet med att ta fram målbilderna inleddes för fem år sedan. I de olika arbetsgrupperna finns deltagare från såväl myndigheter som skogsbolag, skogsägarföreningar och ideella sektorn.

Ny målbilder kommer inom kort

Nya målbilder om bland annat miljöhänsyn vid terrängkörning kommer att presenteras inom kort. Under träffen diskuterades de nya målbilderna genom att deltagarna gick en skogspromenad med stopp för olika frågor kring målbilderna.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION