Fler målbilder för miljöhänsyn på gång

NYHETER 16 december 2015
Det handlar om målbilder för kulturstubbar, hänsynskrävande sandtallskogar, hänsyn vid terrängkörning och kommunikation vid skogsbruksåtgärder i områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation.

Skogssektorn tog för två år sedan i bred samverkan fram ett antal gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna talar om vilken hänsyn som skogsbruket i genomsnitt behöver ta vid skogsbruksåtgärder.

– Ett förslag på fler målbilder går nu ut på remiss, berättar Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen, ordförande i samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn.

En av de nya målbilderna handlar om hur skogsbruket bör arbeta med kulturstubbar. En kulturstubbe är en skapad, 1,3 meter hög stubbe. Den ska fungera som markör för forn- eller kulturlämningar, så att de inte skadas vid skogliga åtgärder.

– Kulturstubben är en enkel och tydlig signal. Maskinförare och skogsvårdspersonal ska lätt se att det finns forn- eller kulturlämningar som kräver speciella åtgärder eller som helt ska undantas från skogsbruk, säger Oskar Forsberg.

Förslagen på nya målbilder och revidering av befintliga målbilder går ut på remiss den 15 december. Sista svarsdag är 15 februari.


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER