Den anmälda avverkningsarealen ökade under februari

STATISTIK 15 mars 2017
Anmäld avverkningsareal ökade med 16 procent under februari jämfört med motsvarande månad förra året.

Under februari 2017 ökade anmäld avverkningsareal med 16 procent till 17 557 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 11 av 21 län. Sett till landsdelar ökade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar förutom Södra Norrland.

Vid jämförelse mellan 2017 och 2016 har det hittills i år anmälts 9 procent större areal än under de första två månaderna förra året.

Det finns en databas där användare själva kan plocka ut statistiken efter de variabler som önskas. Statistiken kan antingen visas direkt på skärmen eller sparas som Excelfil. Till höger finns en länk till statistikdatabasen.

SOS-logotyp


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: