Den anmälda avverkningsarealen minskade i januari 2016

STATISTIK 15 februari 2016
Anmälda avverkningsareal minskade med 10 procent i januari 2016 jämfört med motsvarande månad 2015.


Anmäld avverkningsareal minskade i januari månad. Minskning av anmälda avverkningsarealer var 10 procent eller 1 750 hektar jämfört med motsvarande månad 2015. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 12 av 21 län. För landsdelar som helhet minskade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar förutom Norra Norrland.

SOS-logotyp

 

 

 

 

 

 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: