Den anmälda avverkningsarealen minskade i december

STATISTIK 14 januari 2016
Anmäld avverkningsareal minskade med 4 procent i december 2015 jämfört med motsvarande månad 2014.

Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att minska. Under december 2015 sjönk anmäld avverkningsareal med 4 procent till 19 874 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 13 av 21 län. För landsdelar som helhet minskade den anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland och Svealand.

Vid jämförelse mellan 2015 och 2014 har det anmälts 13 procent mindre areal.

SOS-logotyp


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: