Återväxternas kvalitet har förbättrats

STATISTIK 21 mars 2016
Resultat från Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning visar att föryngringarna har förbättrats.

Resultaten avser inventeringsperiod 2012/2013-2014/2015 och skulle ha presenterats i höstas. På grund av problem med beräkningsrutinen tvingades Skogsstyrelsen skjuta upp publiceringen. Problemen är åtgärdade och resultat från återväxtuppföljningen kan nu presenteras.

Föryngringarna har i genomsnitt förbättrats och de senaste resultaten visar att 86 procent av föryngringsarealen håller godtagbar kvalitet och bedöms överstiga lagens kravnivå. Skillnaderna mellan landsdelarna spänner mellan 84 procent i Södra Norrland och 88 procent i Götaland.

Av trädslagsgrupperna tall, gran och lövträd ökar stamantalen för samtliga. Mest ökar lövträden som i genomsnitt utgör ca 15 procent av huvudplantorna i föryngringarna. Lövträdsandelen är störst i Götaland för att sedan minska mot nordligare landsdelar. 

Andelen naturligt föryngrad areal fortsätter att minska i landet och är på en historisk låg nivå (16 procent). Däremot ökar planteringarna som uppgår till 78 procent av den avverkade arealen, vilket kan jämföras med början av sekelskiftet då ca 60 procent planterades.  

Skogsstyrelsen kommer nu att analysera resultaten och presentera sin analys i mitten av april.

SOS-logotyp 

 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: