14 miljoner ska öka kunskapen om skogsbrukets vattenpåverkan

NYHETER 16 februari 2017
Skogsstyrelsen utlyser pengarna till projekt för att anordna kompetensutveckling om hur skogsbruket påverkar vatten. Sista ansökningsdag är den 10 april.

Utlysningen görs inom stödet kompetensutveckling. Sammanlagt 14 miljoner kronor finns att söka. 11 miljoner kronor är vikta för ansökningar om att anordna kurser och utbildningar om skogsbrukets påverkan på vatten. 3 miljoner kronor går att söka för informationsinsatser inom samma tema.

– Det handlar om att höja kunskaperna om och förståelsen för vattnets betydelse. Kurserna kan till exempel ta upp hur markberedning och/eller dikesrensning kan utföras för att inte försämra vattenkvalitén, säger Carina Berggren, stödansvarig Skogsstyrelsen.

Räknar med stort intresse

Företag, organisationer och myndigheter som anordnar kompetensutveckling kan söka pengarna. Senast den 10 april ska ansökan vara inne hos Skogsstyrelsen.

– Skogsbruket vill hela tiden bli bättre på att ta hänsyn i skogen, så vi räknar med stort intresse, säger Carina Berggren.      


 
SÖK LOKAL
INFORMATION