Länka till oss

Länka gärna till skogsstyrelsen.se - men tänk då på att:

  • Ange länken till skogsstyrelsen.se på ett neutralt sätt.
  • Inte använda Skogsstyrelsens logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Inte använda så kallad ramlänkning (frames-länkning), det vill säga länka inte så att Skogsstyrelsens webbplats placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats.
  • Undvika att länka till enskilda dokument - adresserna kan ändras. Länka i stället till startsidan eller till en meny.

 
SÖK LOKAL
INFORMATION