Bilder och text

Bilder och text skyddas av upphovsrätt som tillfaller respektive fotograf och författare. Du får alltså inte använda text och bilder på webbplatsen utan uttryckligt tillstånd. Detta gäller även om det inte framgår vem som är fotograf eller författare. Tag kontakt med webbredaktören för förfrågningar.

I Bildbanken finns bilder som får användas för journalistiska ändamål. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Bilderna får beskäras men inte förändras på något annat sätt. 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION