Personuppgifter

Så behandlar vi personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas och används för att exempelvis handlägga ditt ärende enligt skogsvårdslagen, för bidragsadministration, för statistik, för rekryteringsändamål, i kund- eller prenumerationsregister eller i kontaktinformation på Mina sidor.

Dina personuppgifter hos Skogsstyrelsen

De personuppgifter som behandlas hos oss är till exempel ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fastighetsbeteckning eller geografisk information. I första hand är det Skogsstyrelsen som använder dina personuppgifter. Men vi kan vid vissa tillfällen lämna ut uppgifterna till andra myndigheter som till exempel Länsstyrelsen eller efter sekretessprövning som allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Du har rätt att få information om dina personuppgifter

Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per år begära ut information från oss om vilka personuppgifter vi har om dig. En sådan begäran ska vara undertecknad av dig och ska skickas in i original. Du har också rätt att begära rättelse om Skogsstyrelsen har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Om personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser till skydd för enskildas integritet vid behandling av personuppgifter. Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Det innebär att vi måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Till personuppgiftslagen


 
SÖK LOKAL
INFORMATION