Lättläst om Skogsstyrelsen

Här kan du läsa om vad Skogsstyrelsen är
och vad vi arbetar med.


Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor om skog.
Regeringen bestämmer vad vi ska arbeta med.

Varje år får Skogsstyrelsen ett regleringsbrev från regeringen.
I brevet står vad vi ska arbeta med
och hur mycket pengar Skogsstyrelsen får använda
under året som kommer.

Generaldirektören är Skogsstyrelsens högsta chef.

Hermam Sundqvist, generaldirektör Skogstyrelsen
Herman Sundqvist är generaldirektör. 

900 personer arbetar på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har omkring 100 kontor i hela landet.
Kontoren finns från Kiruna i norr till Höör i söder.
Huvudkontoret ligger i Jönköping.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION