Klarar din skog att möta ett förändrat klimat?

Skogens klimatråd

Skogen och skogsbruket kommer på ett påtagligt sätt att påverkas av de klimatförändringar vi står inför. Samtidigt som skogen kan komma att växa bättre i ett varmare klimat, ökar även riskerna för skador som till exempel insektsangrepp.

Som skogsägare kan du genom aktiva val i din skötsel av skogen rusta din fastighet för att bättre klara framtidens klimat. Det gäller att lyfta blicken och se klimatanpassning som en del i den övergripande planeringen för skogsfastigheten.

Om Skogens klimatråd

I Skogens klimatråd kan du  få en bild av hur klimatförändringarna kan påverka din skog och få råd om klimatanpassning. Det är ett system där du med hjälp av din skogsbruksplan enkelt kan lägga in uppgifter om din skog och få råd anpassade till din fastighet och din målsättning med skogsbruket. Råden du får baseras på hur klimatet förväntas ändras i det område din fastighet ligger tillsammans med de uppgifter du lagt in.

Översiktliga råd

Skogens klimatråd ger dig översiktliga råd på fastighetsnivå om vad du bör tänka på vid skötsel av skogen för att din fastighet ska stå bättre rustad att möta ett framtida klimat. Eftersom råden baseras på ganska få uppgifter ska de i första hand ses som en tankeväckare och ett förslag till grov inriktning för skogsskötseln. Innan du tar beslut om konkreta åtgärder behöver fler faktorer som till exempel egenskaper hos marken och skogen på just den plats där åtgärden ska göras vägas in. Ta gärna hjälp av en skoglig rådgivare.

I systemet finns länkar till webbsidor där du kan ta del av fördjupad kunskap om olika trädslag och metoder.

Gå vidare till Skogens klimatråd

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONSKOGENS KLIMATRÅD