Faktablad om målbilder för god miljöhänsyn

Här hittar du faktablad med de hänsynsobjekt som utgör målbilder för god miljöhänsyn och som är framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

Exempel på faktabladUpphovsrätt

Du får gärna skriva ut faktabladen och använda dem i olika sammanhang. Men du får inte ändra något på dem, till exempel lägga till text eller en logotyp. Om du vill använda foton eller teckningar från faktabladen, webbsidorna eller målbildsrapporten i annat sammanhang, kanske i en presentation eller liknande, måste du ta kontakt direkt med berörd fotograf eller illustratör med tanke på upphovsrätten.

Du får gärna använda texten från faktabladen men uppge gärna källan.

Hänsynskrävande biotoper

 Faktabladen samlade

Träd och buskar med naturvärden

Kantzoner mot sjöar och vattendrag

Faktabladen samlade

Kantzoner mot våtmarker

Överfart över vattendrag vid terrängkörning

Körning i skogsmark

Kulturmiljöer

 Faktabladen samlade

Sociala värden


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONRAPPORT
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn

Har du synpunkter på målbilderna för god miljöhänsyn?

SKYLTAR FÖR SKOGSSKÖTSEL
Skyltar att använda för att informera om röjning, avverkning eller gallring.