Målbilder för god miljöhänsyn

Foto Michael Ekstrand

Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? På följande sidor om målbilder för god miljöhänsyn får du hjälp att hitta svaren.

Beskrivningarna  nedan är tänkta som en vägledning i det praktiska skogsbruket och är målbilder som Skogsstyrelsen och skogsbruket tagit fram tillsammans.

Faktablad

Till varje hänsynsobjekt som beskrivs tas ett faktablad fram. De ligger som länk i slutet på respektive sida. Men du finner dem också på en samlingssida för att underlätta för dig som vill skriva ut flera. 
SÖK LOKAL
INFORMATIONRAPPORT
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn

Har du synpunkter på målbilderna för god miljöhänsyn?

FILM
Miljöhänsyn - ett sätt att bevara biologisk mångfald
https://www.youtube.com/embed/2Mye_0XZuN