logotyp

Skötsel av björk,al och asp

Bland de ordinära lövträden har släktena björkar, aspar och alar störst betydelse i skogsbruket. Generellt gäller att lövträdsbestånd kräver täta skötselingrepp för att utvecklas väl.

Kapitlet tar upp allt från beståndsanläggning och ungskogsvård till gallring och slutavverkning för björk, al och asp. Även skötsel av hybridasp och poppel beskrivs.

omslagsbild Skötsel av björk, al och asp


 
SÖK LOKAL
INFORMATION