logotyp

Sådd

Sådd är en metod för främst lite magrare marker från Mellansverige och norrut. Vanligast är tallsådd, men även bestånd av contortatall anläggs genom sådd.

En lyckad sådd ger ett rikligt plantuppslag som ofta kräver tidig röjning för bra beståndsutveckling. I detta kapitel av Skogsskötselserien kan du läsa om biologin bakom sådd, men också om det praktiska tillvägagångssättet.


 

skogsskötselserien

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KUNSKAPSTEST
Sådd
Kunskapstest 3