logotyp

Plantering av barrträd

Plantering är sedan länge den vanligaste föryngringsmetoden i svenskt skogsbruk. På tre fjärdedelar av den årliga hyggesarealen används idag uppemot 400 miljoner plantor.

Kapitlet tar upp vilka plantegenskaper som behövs för olika ståndorter och lägen i landet. Viktiga ståndortsfaktorer för plantetablering beskrivs, även hur man markbereder, planterar och följer upp planteringsresultatet.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KUNSKAPSTEST
Plantering av barrträd
Kunskapstest 3