Skogseko 2-2016

Markberedning ska vara en avvägning mellan tillräckligt många bra planteringspunkter och så liten markpåverkan som möjligt. Skogseko tar ett samlat grepp om markberedningens för- och nackdelar.
Tidningen tar också upp den pågående översynen av skogsvårdslagstiftningen och varför den behövs, förädlad björk, möjlighet till rådgivning om nytt EU-stöd, bekämpningen av granbarkborre samt hur skogen får bli ett klassrum på många skolor.
Missa inte heller intervjun med Herman Sundqvist, ny generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Artiklar i urval från senaste numret

 

 
SÖK LOKAL
INFORMATION