Skogseko 4 2016

Hur påverkas skogen i ett förändrat klimat och vad får det för konsekvenser för skogsbruket? Skogseko inleder en ny serie och börjar med ökad risk för torka.

Skogseko belyser också diskussionen om nyckelbiotoper och tar upp frågan om skydd av skog. Här tvingas myndigheterna ibland till svåra prioriteringar mellan olika skyddsvärda områden.

Grundkurs i ståndortsanpassning - det vill säga att anpassa trädslagsval och skogsbruksåtgärder efter växtplatsen - och ökat säkerhetstänkt på fyrhjulingen, är andra ämnen i detta nummer av tidningen.

Artiklar i urval från senaste numret

 

 
SÖK LOKAL
INFORMATION