Skogseko 1 2017

Följs lagen i skogen? En av Skogsstyrelsens uppgifter är att kontrollera detta och nu finns en plan för den så kallade tillsynen under 2017.

I årets första Skogseko fortsätter serien om hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogen och skogsbruket. Även törskateproblematiken är något som lyfts i tidningen. Vad kan egentligen forskarna säga säkert om törskate och hur skadesvampen ska bekämpas?

Läs också om den uppmärksammade domen i det så kallade bombmurkle-ärendet där Mark- och miljööverdomstolen sagt sitt.

Artiklar i urval från senaste numret

 

 
SÖK LOKAL
INFORMATION