Skogseko 3 2016

Skogseko 3-2016 tar sig an ämnet skog och vilt. Hur fungerar egentligen den "nya" älgförvaltningen? Har betesskadorna minskad de senaste åren? Jägare och skogsägare ger sin syn.
Andra ämnen i tidningen är artskyddsförordningen, hyggesfritt skogsbruk, nyckelbiotoper och att satsa på förädling av råvaran från den egna skogen. Och så handlar det om hur svampar och träd lever i symbios.

Artiklar i urval från senaste numret

 

 
SÖK LOKAL
INFORMATION