När du har drabbats av stormskador

Stormgälld gran efter stormen Gudrun 2005. Foto Michael Ekstrand

Efter en storm är det viktigt att du snabbt skaffar dig en bild av skadeläget. Här är några punkter att tänka på i ett första skede:

Få en bild av skadeläget - men var försiktig

Gå själv eller be ditt skogliga ombud att kontrollera din skogsfastighet så att du kan få en allmän bild av skadeläget på hela fastigheten. Håll avstånd från skadade träd och var väldigt försiktig, Undvik att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Notera på karta och/eller i skogsbruksplan var skadorna finns. Har du ingen karta kan du via Skogsstyrelsens Mina sidor ta fram översikts- och detaljkarta över din fastighet. När du fått en uppfattning om skadeläget, ta kontakt med din skogliga samarbetspartner.

Är din skog försäkrad?

Ta kontakt med försäkringsbolaget. Det kan vara klokt att tala med försäkringsbolaget innan du påbörjar åtgärder i skogen.

Farligt arbete

Planerar du att själv gå ut i stormfällningarna och arbeta med motorsåg? Tänk på säkerheten. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning. Arbeta aldrig ensam i stormfälld skog!

Virket måste ut ur skogen

Till sommaren börjar skadeinsekterna, framför allt granbarkborre, att föröka sig. Svärmningen kommer igång efter några dagar med en utetemperatur över + 18 grader. Det är mycket viktigt att färskt stormskadat virke kommer ut från skogen innan dess, annars kan stora virkesvärden bli förstörda. Även enstaka nerfallna granar kan bli yngelplatser för granbarkborren. Många barkborrar övervintrar i barken och om avverkning görs i tid följer granbarkborrarna med virket till industrin där de dödas i hanteringen.

Anmäl avverkning

Avverkning som är ett halvt hektar eller större ska anmälas till Skogsstyrelsen. Det gäller även när avverkning sker på grund av att skogens skadats. Avverkningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. Avverkningsanmälan kan du göra direkt via Mina sidor eller genom att fylla i och skicka en blankett. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att avverkningen får påbörjas tidigare.

Mer om stormskador

I januari 2005 drabbades södra Sverige av den svåra stormen Gudrun. Skogsstyrelsen har i ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analyserat konsekvenserna för skogsbruket efter stormen. Resultatet kan du läsa i Rapport 9-2006 Stormskadad skog - föryngring, skador och skötsel.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONRUTIN NÄRA BIOTOPSKYDD