Forum för skogliga laserdata i praktiken

Forumen äger rum i höst på två platser i landet.

Innehåll: Information om tillgängliga data, praktiska tillämpningar och övningar i fält.

För vem? Alla är välkomna, såväl erfarna användare som nybörjare

Var? Forumen arrangeras på följande orter och datum:

  • Arlandastad 2 november
  • Sunne 3 november 

Program

09:00-09:30

Fika

09:30-09:35

Syfte och upplägg av dagen

09:35-10:40

Lägesrapport Skogsstyrelsen

  • Vilka laserdata finns tillgängliga idag?
  • Utvärderingar av skogliga grunddata
  • Regional användbarhet – ”Att tänka på”
  • Ajourhållning av skogliga grunddata

10:40-11:00

Introduktion till workshop

11:00-12:15

Workshop praktisk användning av skogliga laserdata. 

Indelning i grupper, skogbruksplanläggning & värdering, virkesköp & traktplanering samt miljötillsyn & inventering.

 

12:15-13:15

Lunch

13:15-16:00

Övningar i fält med direkt koppling till förmiddagens workshop.

16.00

Avslut och hemresa

Upplysningar:
Projektledare Svante Larsson, Skogsstyrelsen, telefon: 0923-699 72
E-post:

Arrangörer: Skogsstyrelsen och Skogforsk

Anmälan
Sista anmälningsdag 19 oktober. Gör anmälan här på webbplatsen:


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONPROGRAM
Skriv ut programmet i pdf-format