Skogsbruksplan

Ung gran vid äldre tall. Foto Michael Ekstrand

En skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med planen kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. 

En skogsbruksplan består av en karta över fastigheten och en beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar. På kartan är skogen uppdelad i avdelningar. Bestånd eller behandlingsenhet är andra namn på samma sak. I avdelningsbeskrivningen finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder för varje avdelning.

I planen brukar det dessutom finnas en sammanställning med uppgifter för hela fastigheten. Uppgifter om virkesförråd i en skogsbruksplan bygger på stickprov och är därför ungefärliga.

Ett bra verktyg för årsplaneringen

Eftersom skogsbruksplanen innehåller uppgifter om åtgärdsbehov, både akuta och inom några år, är den ett bra hjälpmedel för din planering. Utifrån skogsbruksplanen kan du göra en mer konkret årsplanering för ditt eget arbete och vad du ska beställa från entreprenörer. Den visar vilka investeringar du behöver göra och ger dig också en god uppfattning om vilka inkomstmöjligheter fastigheten kan ge.

Så skaffar du en skogsbruksplan

Det finns många större eller mindre aktörer som kan hjälpa dig att göra en skogsbruksplan. Skogsstyrelsen är en av dem. Skogsägarföreningar och virkesköpande företag brukar också erbjuda tjänsten.

Var tydlig när du beställer din plan

Skogsbruksplanen är ditt redskap för att omsätta dina övergripande mål för skogsbruket i praktiska åtgärder. Försök vara tydlig som beställare och anlita någon som du upplever är mån om att anpassa planen efter dina mål.

Om du ska miljöcertifiera ditt skogsbruk behöver du en målklassad plan.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONPRODUKTER & TJÄNSTER
Du kan beställa en Grön skogsbruksplan av Skogsstyrelsen.