Skogsbruksplan

Ung gran vid äldre tall. Foto Michael Ekstrand

En skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med planen kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. Om du ska miljöcertifiera ditt skogsbruk behöver du en målklassad plan. 

Skogsbruksplanen är verktyget för att omsätta dina mål i praktiken. Den som upprättar planen ger förslag på åtgärder utifrån dina mål och förhållandena i skogen.

Se var det finns röjning

I en skogsbruksplan finns det summeringar av åtgärdsbehov som röjning. Det finns beskrivna bedömningar om röjning där de framtida behoven är klassade som är 

  • omedelbara behov
  • lämpligt att göra inom den första femårsperioden
  • lämpligt att röja inom en tioårsperiod. 

Väntar man för länge med skogsvårdsarbeten som röjning kan det vara svårt att korrigera för de värdeförluster som uppstår. Planen är ett beslutsstöd som påminner om när arbetet bör utföras, men för att ta det slutgiltiga beslutet om vad som är exakt bästa tidpunkt för att röja kan det vara bra att göra ett fältbesök för att se det aktuella läget.

Notera i planen 

En skogsbruksplan bör hela tiden följas upp. För att planen ska bli till bästa nytta på lång sikt är det bra om du noterar alla skogliga åtgärder som blir utförda. Skogsbruksplanen blir enklare och tydligare att hantera och att uppdatera om det finns uppgifter om vilket år som åtgärderna gjordes. 

Skogsbruksplanen visar behovet av åtgärder 

En skogsbruksplan består av en karta över fastigheten och en beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar. På kartan är skogen är uppdelad i avdelningar (bestånd eller behandlingsenhet är andra namn på samma sak). I avdelningsbeskrivningen finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder för varje avdelning. I planen brukar det dessutom finnas en sammanställning med uppgifter för hela fastigheten. Uppgifter om virkesförråd i en skogsbruksplan bygger på stickprov och är därför ungefärliga.

Eftersom skogsbruksplanen innehåller uppgifter om åtgärdsbehov, både akuta och inom några år, är den ett bra hjälpmedel för din planering. Utifrån skogsbruksplanen kan du göra en mer konkret årsplanering för ditt eget arbete och vad du ska beställa från entreprenörer. Den visar vilka investeringar som behöver göras och ger dig också en god uppfattning om vilka inkomstmöjligheter fastigheten kan ge.

Arbeta själv eller leja bort?

Som aktiv skogsägare måste du fatta många olika beslut. Ett av de viktigaste besluten är om du ska göra arbetet själv eller om du ska leja bort det. Kom ihåg att det är lätt att bli ”tidsoptimist” och skogen växer ifrån dig.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONPRODUKTER & TJÄNSTER
Du kan beställa en Grön skogsbruksplan av Skogsstyrelsen.