Skogliga mått och enheter

De skogliga måtten och enheterna är konstruerade från mer eller mindre komplicerade formler om hur träd är formade. Flera av måtten är främst avsedda för den industriella handeln med virke. Omräkning från en enhet till en annan i en tabell blir inte exakt värde utan får bara ses som närmevärden. 

Hektar

För att ange storleken av en yta i skogen är hektar det allmänt använda begreppet. Ett hektar är 10 000 kvadratmeter eller 100 gånger 100 meter (om det är en fyrkant).   

Omräkningstal för omvandling mellan olika volymenheter

Värdena är ett genomsnitt av stammarnas olika form och storlek
 

Till        
Från m³sk m³f pb m³f ub m³to ub m³t pb
m³sk - 0,95 0,84 0,68 1,49
m³f pb 1,05 - 0,88 0,71 1,56
m³f ub 1,20 1,14 - 0,81 1,78
m³to ub 1,46 1,40 1,23 - 2,19
m³t pb 0,67 0,64 0,56 0,46 -
1 m³s = 0,36 m³f
     


Ett skogsområde eller en virkesvälta kan beskrivas på olika sätt beroende på vilket mått som har använts. 
. .

Skogskubikmeter m³sk     100 % av stamvolymskogskubikmeter

En skogskubikmeter är hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Måttet används för att beskriva volymen av stående skog till exempel i skogsbruksplaner.  .

 

Fastkubikmeter på bark m³fpb   95 %
fast på bark  

Kubikmeter i fast mått på bark är vedvolymen med bark och med toppen borträknad. Ligger virket i en trave så räknas luften bort med en bedömd fastmasseprocent.  . 


Fastkubikmeter under bark m³fub    84 %

fast under bark

Kubikmeter i fast mått under bark  är vedvolymen utan bark och med toppen borträknad. Det är ett vanligt mått vid försäljning av virke efter avverkning.
 .
.

Toppkubikmeter  m³to   68 %toppmätt

   
Volymen toppmätt kubikmeter får du genom att mäta den cylinder man får från att mäta stockens längd och diameter i toppen av stocken. Måttet används vanligen vid sågtimmermätning. En variant är m³mi där diametern mäts mitt på stocken.


Kubikmeter stjälpt mått    m³s     

 
Volymen av till exempel flis och spån som mäts i olika transportkärl eller högar och anger således materialets yttre volym.  .

 

Kubikmeter travat mått m³t    

kubikmeter

Volymen = bredden x höjden x längden på en trave inklusive luften mellan stockarna.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION