Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande för uthålligt skogsbruk. Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar.

Att bedriva ett uthålligt skogsbruk innebär att du som skogsägare driver ett aktivt skogsbruk samt tar hänsyn till naturmiljön, till dem som arbetar inom skogsbruket och till etiska och sociala värden. Alla skogsägare som ställer upp på certifieringskraven kan bli certifierade. Kraven har tagits fram i förhandlingar mellan skogsnäringen och miljöorganisationer. Som myndighet har Skogsstyrelsen ingen del i certifieringen.

Två certifieringsstandarder

Vid en certifiering tecknar du ett avtal där dina åtaganden framgår för den certifieringsstandard du valt: FSC-standard eller PEFC-standard. Båda certifieringssystemen har gemensamma baskrav i avseende på skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden. Många skogsägare är i dag dubbelcertifierade.

Eftersom certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan marknadens parter, har Skogsstyrelsen ingen del i kontroll eller kravstandarder.

Vilka är vinsterna med att vara certifierad?

Många kunder vill i dag köpa certifierade skogsprodukter. Genom att du certifierar din skogsfastighet kan skogsbruket ställa upp på många kunders krav, vilket stärker avsättningsmöjligheterna för skogsprodukter. Skogscertifiering stärker konkurrensen mot ersättningsmaterial för trä och papper och ökar marknadsandelarna för skogsprodukter. Den ger en garanti och trovärdighet vilket gynnar skogsägaren och skogsbruket.

I dag är många entreprenörer certifierade, vilket innebär att de lever upp till certifieringskraven om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen i sitt arbete.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION