Virkesmätningslagen

Foto Michael Ekstrand

Syftet med virkesmätningslagstiftningen är att ge säljare och köpare likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för virket är rimlig. Lagstiftningen ska bidra till en trovärdig och väl fungerande virkesmarknad.

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för virkesmätningslagen. Mycket av det praktiska arbetet med virkesmätningen och utskick av mätbesked till säljare och köpare görs av de tre virkesmätningsföreningarna VMF Nord, VMF Qubera och VMF Syd tillsammans med  SDC (Skogsnäringens IT-företag).

Ny virkesmätningslag

Riksdagen beslutade i juni 2014 om en ny lag om virkesmätning (SFS 2014:1005). Regeringen har beslutat om en ny förordning om virkesmätning (SFS 2014:1006). Lagen och förordningen trädde i kraft den 1 mars 2015. Du kan läsa dem bland dokumenten till höger.

Skogsstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om virkesmätning

Skogsstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om virkesmätning som trädde i kraft den 1 mars 2015. Du hittar de nya föreskrifterna (SKSFS 2014:11) bland dokumenten till höger.

Företag som utför virkesmätning ska anmäla detta

Alla företag som utför virkesmätning, ska anmäla detta till Skogsstyrelsen och lämna uppgifter om verksamheten. Anmälan ska göras en gång innan företaget börjar mäta virke och därefter ska uppgifter om verksamheten  lämnas in senast den 1 mars varje år. Anmälningsblankett hittar du till höger.

 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION